خوش نشینی مسئولان

شاید به دفعات شماهم تجربه کرده اید که مسئول یا مسئولانی – دانسته یانادانسته- ازمسیراصلی ؛ زاویه پیداکرده اند ودرمقابل تذکرشما، به بدترین شکل ممکن به مقابله باشماپرداخته اند . این نوع روحیه ونگاه باعث شده است تا عملکردهای سلیقه ای نهادینه شود . خوش نشینی، جنبه عرفی به خودبگیرد وروزگارگذرانی  امری عادی ومعمولی گردد. بنده تادلتان بخواهد شاهد این رویکردها بوده ام وصدالبته بدون آنکه نیازبه پیشگویی باشد می دانید که لطمات بسیاری رابه جان خریده ام . بگذارید برای نمونه ؛ موردی رایادآورشوم:

بیمارستان 96تختخوابی هریس درحال احداث بود. درآن ایام آماروارقام ریالی راهم دراختیار داشتم . حساسیتم به آماروارقام کمترازحساس شدن به نحوه وکیفیت کاربود. معترض بودم که سهل انگارهایی صورت می پذیردکیفیت مدّنظرنیست و...

تحقیروتکفیرشدم ، اتهام های بسیاری متوجهم گشت. گفته شدکه این بنا ، در مقابل زلزله 10ریشتری مقاوم است...

زلزله سال 91نشان داد که چه کسانی باآبروی افرادبازی کرده اندوچه کسی برای بیت المال ومنافع عمومی دغدغه داشته است!!!

 


برچسب‌ها: محرم فرزانه, بیمارستان 96تختخوابی هریس

تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 | 9:48 | نویسنده : moharramfarzaneh |
کد مطلب: 42507
تاریخ انتشار : ۱۰:۵۷:۲۰ // ۲۲-۰۶-۱۳۹۳
رئیس مجمع سهام عدالت هریس تصریح کرد:
محرم فرزانه رئیس مجمع سهام عدالت شهرستان هریس گفت: تکلیف ثبت نام فرزندان تازه متولدشده مشخص نیست .

به گزارش تبریز بیدار ، محرم فرزانه رئیس مجمع سهام عدالت شهرستان هریس گفت: تکلیف ثبت نام فرزندان تازه متولدشده مشخص نیست .

 
وی ادامه داد: سهامداران به خریدوفروش وانتقال و واگذاری نیاز دارند ولی درآزاد سازی تمام یابخشی از سهام دستشان بسته است .
 
فرزانه با نام بردن از مدیر کل تعاونی استان ، مدیرکل اموراقتصادی ودارایی وسازمان خصوصی سازی اعلام کرد: ازاین بزرگواران تقاضامندم به انتظار چندین ساله ثبت نام کنندگان سهام عدالت پایان دهند وبا تخصیص واعطای سودبه دارندگان سهام عدالت موجبات رضایت خداوخلق خدارافراهم آورند.
 
رئیس مجمع سهام عدالت هریس درآخر تاکید کرد: فعالیت به روال قبلی؛ آینده سهام عدالت را درابهام فرو برده است برای خروج از این تهدید باید یا نحوه وشکل مدیریت تغییر یابد ویا شرکت های تعاونی به صندوق سهام عدالت ویا کارگزاری بورس درشهرستان ها تبدیل شوند.
منبع:http://tabrizebidar.ir

برچسب‌ها: محرم فرزانه, سهام عدالت, مجمع سهام عدالت هریس, رئیس مجمع سهام عدالت

تاريخ : شنبه بیست و دوم شهریور 1393 | 11:2 | نویسنده : moharramfarzaneh |

دراوج مظلومیت قرارداریم!

شما یاما؟!!!

سخنی بانماینده شهرهای اهروهریس درمجلس شورای اسلامی

درشماره بیست ویکم نیمه اول شهریور93؛ درصفحه 8دوهفته نامه «مهدتمدن» گفتگویی باآقای عباس فلاح به چاپ رسیده است که به نظر اینجانب از حیث دقت درانتخاب کلمات وعبارات توسط نماینده محترم شهرستان های اهروهریس درمجلس شورای اسلامی حایز اهمیت است. نامبرده دراین مصاحبه برخلاف رویه های محاوره ای قبلی معمولش ؛ احتیاط درادای کلمات رالحاظ کرده است. بااین حال فرافکنی اودرپاسخ به سوالات ،مشهودبوده وطفره روی از مسئولیت داستان دنباله دار ایشان است.

درجمع بندی مطالب آقای فلاح می توان به یک جمله بسنده کرد وآن هم این است که : آقای فلاح ! مردم دراوج مظلومیت قراردارند نه شماوما.

«من وقتی دربررسی ها وبازرسی ها می بینم که مسئولی به وظیفه اش درست عمل نمی کندچون دربعدنظارتی نسبت به مردم تعهددارم از مسئولین بالادست اینهامی خواهم که نسبت به تغییرات لازم اقدام کنند این وظیفه یک نماینده است.»

این جملات تنهابخشی از سخنان اخیرجنابعالی دردوهفته نامه مهدتمدن است.

اینجانب به عنوان نماینده شورای اسلامی شهرستان هریس درشورای اسلامی استان اعلام می دارم که این مطلب شما خلاف واقع است ما کوتاهی شمادرانجام «وظیفه» ای که برعهده دارید را شاهد بوده ایم .

مستحضرید که جنابعالی نماینده شهرستان های اهروهریس درپایتخت کشورمان یعنی تهران هستیدواینجانب نماینده شهرستان (هریس ) درمرکز استان یعنی تبریزهستم . تاکنون گام مثبت شمارادراین مقوله من مشاهده نکرده ام .قول های داده شده شما به یادندرام حتی دریک مورد جامه عمل به خود بپوشد.بیایید نادرست بودن این گفته را برای من ودیگران روشن بفرمایید.

 جنابعالی در28/05/9۲درنشست مشترک بااعضای محترم شوراها اطمینان داد ه اید درجلسات شورا همواره حضور داشته باشید از آن تاریخ تابه امروز حداقل به کدامیک از دعوت های رسمی ما پاسخ مثبت داده اید؟ ترتیب دیدار با کدامیک از وزرا رابا شوراها وشهرداران فراهم آورده اید؟ باوجودشما چراشهرداری ها نتوانسته اند اجرائی شدن تعهدات دولت درتامین مطالبات ناشی از صدور پروانه های صادره ساختمانی رایگان زلزله سال 91رادریافت دارند؟ منظور جنابعالی از انتخاب شهردارباهماهنگی شما چه بوده است؟

امیدوارم باپاسخ خویش ، باب روشن شدن حقایق برای عموم رادرمراحل بعدی فراهم آورند. حرف های ناگفته بسیار؛ درآن موقعیت قابل طرح خواهد بود واین امکان رافراهم خواهد آورد تادرفرصت باقیمانده از مظلومیت منطقه وساکنین آن بکاهیم.

 


برچسب‌ها: عباس فلاح, شورای اسلامی هریس, نماینده مجلس, هریس, محرم فرزانه

تاريخ : چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 | 13:4 | نویسنده : moharramfarzaneh |

دراولین جلسه سال دوم فعالیت شورای اسلامی دورچهارم؛انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرهریس برگزارگردید.

ساعتی پیش این جلسه به صورت غیر علنی و بدون حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

جلسه فوق با دستور کار انتخاب هیئت رئیسه جدید برگزار شده  بود و در نهایت اعضای شورای شهر هریس با رای گیری مخفی رئیس، نائب رئیس، خزانه‌ دار و منشی های  این شورا را انتخاب کردند.

بر اساس آرای اخذ شده، آقای زین الدین هریس نژادبا سه رای  به سمت رئیس شواری شهر، آقای نعمت وقاری باچهاررای به سمت نائب رئیس، آقای محرم فرزانه باچهاررای به سمت خزانه‌ دار، آقای جعفرصادق محمدزاده بادورای به سمت منشی اول و آقای دکترحسین واعظی  باپنج رای موافق به عنوان منشی دوم شوراانتخاب شدند.

 


برچسب‌ها: انتخابات شورای هریس, دور چهارم

تاريخ : دوشنبه هفدهم شهریور 1393 | 22:46 | نویسنده : moharramfarzaneh |

دیوارنسازیم ؛ پل بسازیم
روزگاری شدکه درمیخانه خدمت می کنم
درلباس فقر کاراهل دولت می کنم
واعظ ما بوی حق نشنید بشنوکاین سخن
درحضورش نیز می گویم نه غیبت می کنم
انسان یاباید خودکاری بکند ویابگذارددیگران کاری رابه انجام برسانند . اولین روزبعداززلزله در محل به اصطلاح ستادبحران زلزله حضوریافتم، تاآخروقت اداری درآنجابودم آنگونه که باید وشاید تحویلم نگرفتند . ازفردای آن روز دیگر سراغی از ماگرفته نشد چراکه نیازی به حضور دیگران احساس نمی کردند. درحالی که از روستای افشرد بامن تماس گرفتند که روحانی برای تدفین وتکفین وجودندارد باقاطعیت اعلام شدکه هیچ فوت شده ای برروی زمین باقی نمانده است وهمه دفن شده اند. دردومین روز به طور رسمی اعلام شدکه آواربرداری ها به اتمام رسید. باشعار عیدتاعید(فطرتاقربان) وعده داده شد ساخت وسازها به پایان برسد . دراین اثنا حکمی هم صادرگردید مبنی براینکه گفتن از نقایص ممنوع است . طولی نکشید که وجود حادّ بودن اوضاع درشهرستان هریس تکذیب گردیدواطمینان داده شد که مساله خاص ومشکلی وجودندارد.
اصلا" آیا تابحال به این فکرکرده اید که مقام معظم رهبری چراروستای کیویج وسرند رابرای بازدید انتخاب کرده اند؟ یادلیل این گفته معظم له چه بوده است:« اگرساکنین این مناطق بایکدیگر همکاری وهمدلی داشته باشند این حادثه می تواندبه سکوی پرش ودگرگونی چهره این منطقه تبدیل شود».
ویا« مردم مومن ارسباران که اکنون این منطقه دچارحادثه زلزله شده است همواره به رشادت وشجاعت مشهوربوده اند».
ونیز« اگربه بلایای طبیعی بادیدفرصتی جهت جهش نگاه شود قطعا" مناطق زلزله زده درآینده ازلحاظ آبادانی وپیشرفت بسیاربهتراز گذشته خواهندبود».
می توان پاسخ این سوالات رابه طور خلاصه چنین بیان کرد:
مقام معظم رهبری به عمق فاجعه درشهرستان هریس پی برده بودند. زلزله می توانست سکوی پرش باشد که لازمه اش همکاری وهمدلی بود ورهبری نظام ازتاریخ منطقه اطلاع داشته وحدود ارسباران رامی شناخته است . نطفه جلوگیری از« آبادانی» و«پیشرفت » زمانی بسته شد که مصیبت دور منطقه می پلکید وبرخی منکرتلخی ها ونیازها شدند .
البته دراین نقد به دنبال مقصریابی نیستم ولی می خواهم از وقایع تحلیل داشته باشم وطبق رویه های قبلی ام بامواضعی منصفانه ، کارشناسانه وادبیاتی محترمانه نشان بدهم که باید طرح های جوانب اندیشی شده داشته باشیم که گفته اند:
تراگردیده ای تنگ است وتاریک
مکن عیب نکات تیز وباریک
یک طرف شهرستان ما آب مشروب تبریز راتامین می کند یک طرف دیگرش به خاطر سدّ شهید مدنی به اغما فرو برده شده است «حوزه آبریز دریاچه ارومیه» شدن هم شعارکسانی است که تمایلی به کارندارند. جواب این پرسش که چرا با 120کیلومتر فاصله ؛دریاچه وان ترکیه خشک نمی شودولی دریاچه ارومیه درحال احتضاراست ؟ تاکنون پاسخ قانع کننده ای دریافت نکرده است. به نظر م درترکیه مدیریت صحیح اعمال می شود . شرایط اقلیمی دخالت ندارد. اگراین راقبول ندارید پس بفرمایید دریاچه بختگان وهامون چرابه مرگ دچارشدند؟ نگاه عادتمندانه باعث شده است که به مسائل نگاه هوشمندانه نداشته  باشیم . یکی از شهرستان های همسایه توانست درزلزله از شهرداری تهران پروژه ای رابگیرد. از شهرداری مراغه هم پروژه ای رانصیب خودساخت دراین اواخر طرح عظیمی رااز شهرداری تبریز گرفت ومجددا" پارکی رابردوش شهرداری مراغه گذاشت. تحول وبهبود آن چیزی است که درپشت سراین تکاپوها نهفته است . عادت های کهنه  خودشیرینی وبه دردسر نینداختن ؛ درجازدن وایستایی را حامل می شود . سعدی علیه الرحمه فرموده است:
من آنچه شرط بلاغ است با تومی گویم
توخواه ازسخنم پند گیر خواه ملال
حق گرفتنی است نه دادنی . قابل گذشت هم نیست . بیایید نفعی متوجه این دیار بکنیم چه ضرری دارد که از اسپانسر خودروهای منطقه آزاد ارس حرف بزنیم ؟ پایین کشیدن افراد باتوسل به روش های غیراخلاقی به هیچ وجه بالارفتن دیگری راباعث نمی شود. شتر«منیت» باید پیش روی «ماشدن» زانو بزند . برای من مثل روز روشن است که چراوچگونه 200کیلومتریا 300کیلومتر آن طرف تر، درست چسبیده به دیواره دریاچه  ارومیه درختان درباغات پراز آب ؛ میوه های صادراتی آبدار تولید می کنند.

بالای کوهها سبز از درختانند.

مصداقش دعوت من  از فرماندار قبلی برای رفتن به مناطق مورد ادعااست که عملی نشد. پنجشنبه هفته پیش باردیگر درآن مناطق بودم 270کیلومتراز هریس فاصله دارند از وسط ارتفاعات ،رودخانه  می گذرد این سمت رودخانه برق رسانی شده است آن طرف رودخانه نیز برق رسانی شده است .

تیرهای برق رادرارتفاعات می بینید.

 حفر چاه تا عمق 300متری برای همه آزاد است یعنی همه توانسته اند به سرچشمه حیات دسترسی پیدا کنند موتوری دربالای چاه بگذارند آن رابه برق وصل نمایند ریشه گذاری کنند وباآبیاری قطره ای تولید محصول  نمایند.

 

سهند واتاقک موتورآب دربالای کوه وآبیاری قطره ای.

 درشهرستان ما که 200کیلومتر بادیواره دریاچه ارومیه فاصله دارد وضع بگونه دیگری است گفته می شود «باید جلوی همه چیز راگرفت از سفره های زیرزمینی نباید استفاده کرد»!
بچه که بودیم درهرحیاطی چاهی موجودبودکه تلمبه ای داشت. شست وشوها ، آبیاری قطعات کوچک سبزی ها وغیره ازاین آب ها وچاه ها به انجام می رسید اکنون درمیان اینهمه خانه وکاشانه ده خانه رانمی توان پیداکرد که چاه داشته باشد همه آنها کورشده اند درمقابل آن ...!!!

 تاريخ : دوشنبه هفدهم شهریور 1393 | 10:9 | نویسنده : moharramfarzaneh |

دوشنبه 10 شهریور1393 ساعت:19:19

 

سلام
به نظر من فرماندار محترم مسئولی را می پسندد که 7 سال ( هفت سال آزگار ) در پست و مسئولیتی صم و بکم بنشیند حرف نزند اعتراض نکند و در دوره ریاست ایشان بر شهرستان بیمارستانی که افتتاح نشده تخریب شود به جای آن مدرسه ای را برای اولین بار در ایران و دنیا به عنوان بیمارستان مدرسه به خورد مردم محروم منطقه داده شود از تحویل بیمارستان 64 تختخوابی در عرض 2 سال توسط نماینده محترم وعده ها داده شود و در آخر جلوی احداث کلینیک اهدایی خیرین گرفته شود و فقط لبخند زده شود لبخندی که از توهین بدتر است من شاید به بیمارستان به اصطلاح قبلی 2 بار رفته بودم ولی همشهریان عزیز که خوب به یاد دارند یک کلینیک مجهز هزار مرتبه از آن به ظاهر بیمارستان بهتر بود فقط هزینه های خوبی از مردم در مقابل خدمت نکرده می گرفت و آقای مسئول حتی یکبار در هیج جایی به خاطر حفظ مقام (که در قیامت پاسخگو باید باشد ) بر این ظلم مشهود در حق همشهریانش نکرده بود. آقای فرزانه اگر شما چنین فردی باشید نیازی به تریبون نخواهید داشت تا آقای فرماندار آن را قطع نماید. موفق باشید

باغستان : توفیق روزافزون دکتر سعید زینالی راخواهانم.تاريخ : سه شنبه یازدهم شهریور 1393 | 7:59 | نویسنده : moharramfarzaneh |

     سالها هم رای، هم زبان و هم کیش شدن در جلسات بی بازخورد با مسولانی که جلسات بیهوده می گذارند و حقوق مردم و حتی ظرفیت معنوی خاک و ساکنان این شهرستان محروم را نادیده می گیرند ظلم بزرگ بر احاد و دستهای کوچک در حال رشد فرزندان این شهرستان و کمر خمیده سالخوده گان و زحمت کشیدگان این شهرستان به فنا رفته است ولی حتی بعد از چندین سال همراهی و همنوایی عده ای وظیفه نشناس با مدیران شهرستان و دستگاههای اجرایی در بیهودگی برنامه هایشان، وقتی یک نفر با رای مردم انتخاب و در جایگاه زبان و اندیشه مردم از دست مسئولین می نالد چگونه رفتار خارج از عرف مدیریتی در فرمانداری هریس رقم زده می شود که تریبون گویای واقعیتهای تلخ شهرستان قطع و آتش گرمای دل مردم در نطفه خاموش می شود. افسوس به یک ذره مردمی بودن مسئولین و حفظ احترام و جایگاه شوراهای اسلامی با نیم نگاهی به ده اصل قانون اساسی که به جایگاه و مسئولیت و ضرورت نهاد شوراها تاکید دارد.

برادر فرزانه هرکس که منتقد نباشد مسئول نیست و هر کس که مسئول باشد دیگر نمی تواند منتقد باشد چون دیگر منتفع است و آنچه از یادش می رود دامنه عقب مانده گی و حقوق از دست رفته مردم است

شخص رسول اکرم (ص) بعد از رشد در یک جامعه سراسر غرق در اختناق و جاهلیت یک منتقد بود با رویکرد آئین توحیدی و با تاکید بر کرامت انسانی........

حضرت امام (ره) یک منتقد بود بر جبر سیاسی و اجتماعی پهلوی که در این راه هم مبارزه کردند

حضرت آقا ابراز نارضایتی کردند از گلاویزهای سیاسی و جناحی مسئولین

پس باید انتقاد کرد تا جامعه و مسئولین آبدیده و برنده گردند

و اما اگر انتقاد نباشد هیچ مسئولی به وظیفه اش عمل نخواهد کرد و هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد

در این صورت است که ما به عقب ماندگی و بی ثباتی و وابستگی افغانستان نزدیک خواهیم شد تا به پیشرفت مورد نظر در افق 1404 یا افق برنامه بیست ساله توسعه کشور

 عمیقاً از حال تو خبر دارم فرزانه جان و در شاخه همفکری از زبان تو می سرایم:

 گئجه تا صوبح آچیلینجاق مله دیم بیلمه دیز هئچ

 اوره گین قانینی گوزدن اله دیم بیلمه دیز هئچ

 گون چئخان وقتده یغیشدیز بیر آغاج کولگه سینه

 اویدوز اولده بوتون هر گله نین خوش سسینه

 من سیزین دردیزی دیللرده یایان ائل دیلی یه م

 دیلی می مین دفعه آشدیم بله دیم بیلمه دیز هئج

 باشد تا افکار عمومی و دستهای پرتوان ایل و شهرستان همرزمانت شوند مبادا که عقب نشینی کنی که شکست در خون فرهنگ تو نیست بلکه ایثار شهادت در آئین شماست.

 بلند آوازه و برنده باشی.

  امید است کاربران محترم با قراردادن مطلب در وبلاگ شخصی خودشان دین خود را به شهرستان هریس ادا کنند.

منبع:http://mohammadsadegie.blogfa.com

 تاريخ : دوشنبه دهم شهریور 1393 | 14:34 | نویسنده : moharramfarzaneh |