اشاره: روزچهارشنبه هفته قبل ؛ روزنامه وزین فجرآذربایجان مصاحبه ای از اینجانب رابه چاپ رساند که متن کامل آن را به حضور تقدیم می دارم:

آقای محرم فرزانه عضوشورای اسلامی شهرهریس ونائب رئیس کمیسیون صنعت ، معدن وگردشگری شورای اسلامی آذربایجان شرقی درگفت وگو باروزنامه فجرآذربایجان ارتباط منتخبین شوراهابامردم راازضروریات اجرای موفقیت آمیزطرح های توسعه ای شهرهادانست وگفت:اعضای شورای اسلامی هریس همواره گفت وگوی رو در رو بامردم رابعنوان یک اصل اساسی از اصول وحقوق شهروندی مدنظر قرارداده وبه آن عمل کرده است.

وی افزود:یکی از راههای شفاف سازی درگام نخست  ودرقدم بعدی پرهیز از گفتاردوگانه است وباصراحت اعلام می کنیم که کلام اعضا درارتباط با هرمنطقه از شهریکی است وبرای نخستین بارباراه اندازی وبلاگ شورای اسلامی هریس ، مصوبات شورارادرمعرض دیدوقضاوت مردم گذاشته ایم، موضوعی که درادوارگذشته بی سابقه بوده ومردم از مصوبات منتخبین خوددرشوراخبرنداشتند.

آقای فرزانه گفت: حتی مواردی ازتصمیمات ومصوباتی که درخورآگاهی شهروندان باشنددروبلاگ شخصی نیز قرارمی دهم تاضمن اطلاع رسانی به موکلین از نظراتشان استفاده کنیم.

وی درهمین باره افزود:این ارتباط دوسویه ازنظرمااعضای شورامهم است که همواره از شوراهای شهرها ومسئولان وشهرداران درخواست کرده ام هرسه ماه یکبارویژه نامه ای درباره اقدامات انجام یافته انتشاردهیم تاآن هدف متعالی یعنی برقراری ارتباط بامردم محقق شودومردم بتوانند ضمن آگاهی از نظرات ما خودابراز عقیده واعلام رای بکنند.

فرزانه که به عنوان نماینده شهرستان به عضویت درشورای استان درآمده است درادامه سخنان خودبااشاره به سرکشی به شهرهای اطراف افزود: تاکنون چهارباربه هریک از شهرهای زرنق ، کلوانق ، بخشایش وخواجه مراجعه کرده ، مشکلات راجمع بندی نموده ام وجهت مستحکم کردن ارتباطات ورفع سوء تفاهم ها که محصول بی تدبیری های گذشته بودبااعضای شوراهای شهرهای پنجگانه وشهرداران درتماس بوده وتعامل سازنده داشته ام . درسطح استانی نیز اگربه سایت ها مراجعه فرمایید ملاحظه می کنید که باقاطعیت پیگیر دغدغه هاومشکلات مردم شهرستان وانتقال به مسئولان بوده ام.

تاکنون درهمه جلسات هیات رئیسه واجلاس عمومی شورای استان حاضربوده ، غیبت نداشته وحتی مرخصی هم نگرفته ام.

فرزانه معتقداست امیدهادرمیان مردم باآغازفعالیت شورای دورچهارم زنده شده است ولی نباید توقعات بیش ازاندازه بالابرده شود.

وی بااعلام این مطلب اضافه می کند:حقیقتا"درساخت وسازها درسطح شهراغتشاش به وجودآمده است به زعم بنده ایجادزیرساخت ها برای توسعه کمی وکیفی ضروری است، اعضای فعال شورای شهرهریس به دنبال لحاظ درآمدپایداربرای شهرداری هستند.اکثر کوچه های شهرخاکی بودند دراین مدت نه ماهه شن ریزی شده اند زیرابارندگی ها رفت وآمد ساکنین این مناطق رابامشکل مواجه می کرد.شهرداربه سختی به فکرورودی های کوچه هاست وی به دال گذاری ولوله گذاری واصلاح ورودی های شهر نیز می اندیشد. فرزانه همچنین گفت: درشهرما آلودگی هواوجودنداردولی تادلتان بخواهد آلودگی وآلایندگی های بصری راشاهدیم. گرافیک شهری درهریس مخدوش است ولذت بردن از محیط پیرامونی تقریبا" بی معنی است ارتقای کیفیت سیماومنظرشهری بامشارکت مردم آسان ومحقق می شود.

 محرم فرزانه همچنین عنوان کرد: مناسب سازی معابرتوجه جدی مدیریت شهری راطلب می کندازجمله پیاده روهای نامناسب که سلامت وایمنی شهروندان رابه خطر می اندازدبایدمناسب سازی شوندواصلاح های هندسی آنهاصورت بگیردواختلاف سطح ها رفع گرددوموانع فیزیکی بیجاازسرراه برداشته شوند. برای ترمیم چاله ها وحفاری ها به یک نهضت همگانی نیازمندیم زیراکه همه جای شهرنیازبه آسفالت دارد. پس درنهضت آسفالت ابتداچاله هاراترمیم کنیم وبعدبه سراغ معابرشهری که آسفالت به خودندیده اند برویم ومردم راباخود همراه سازیم.

محرم فرزانه روزنامه نگار ، نویسنده وشاعرهریسی ازحدوددو دهه پیش فعالیت مطبوعاتی داردودرعرصه شناساندن منطقه هریس، کوشندگان فرهنگی ، اعتقادی وجلوه های طبیعی آن باتکیه برپژوهش تلاش کرده وتاکنون کتابهایی به قلم وی انتشارودردسترس عموم قرارگرفته است. وی ازسال 1374همکاری افتخاری باروزنامه اطلاعات راآغازودرادامه باروزنامه های استانی ازجمله مهدآزادی وفجرآذربایجان باارسال مقالات تحقیقی درموضوعات اجتماعی ، فرهنگی ، ادبی به فعالیت مطبوعاتی خودتداوم بخشیده است.

وی دردوره چهارم شورای اسلامی شهرهریس ازسوی مردم انتخاب شدواکنون ضمن عضویت درشورای شهرستان درشورای اسلامی استان نیزبعنوان نایب رئیس کمیسیون صنعت، معدن وگردشگری فعالیت دارد.


برچسب‌ها: روزنامه فجرآذربایجان, محرم فرزانه

تاريخ : سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 | 12:32 | نویسنده : moharramfarzaneh |

جلسه پرسش وپاسخ

زمان: روز یکشنبه ساعت 30/23مورخه 22/04/93

مکان: مسجد امام زمان (عج)

باحضور: اعضای شورای اسلامی ؛ شهرداروفرماندار هریس

از همه بزرگواران، برای شرکت دراین نشست دعوت به عمل می آید.تاريخ : شنبه بیست و یکم تیر 1393 | 9:29 | نویسنده : moharramfarzaneh |
 

هفتمین جلسه شورای اسلامی استان   برگزار شد

     
 

رییس   شورای اسلامی استان در این جلسه با رای گیری                                                                          بین   اعضای شورای استان، 15 مصوبه را تصویب کرد

به   گزارش روابط عمومی شورای استان آذربایجان شرقی، پیگیری  و بررسی صادرات   هواپیمایی(کارگو)، پیست اسکی،  ورزش های زمستانی، پیگیری احداث جاده   مراغه-بستان آباد، ایجدا منطقه ویژه، پیگیری فرودگاه سهند، بررسی تسهیلات بانکی   برای صنایع تبدیلی ، تهیه برند سیب مراغه و برگزاری جشنوراه سیب مراغه، پیگیری   آخرین وضعیت شهرک های صنعتی بخصوص شهرک صنعتی بعثت توسط کمیسیون صنعت و معدن،   بررسی آخرین وضعیت صنایع پایین دست مثل مس سونگون بررسی وضعیت مسکن مهر در   شهرهای استان از مصوبات این جلسه بود.

همچنین   بررسی راه آهن میانه-تبریز و میانه-سراب توسط کمیسیون عمران، بررسی جاده   اهر-تبریز، بررسی وضعیت احیای دریاچه ارومیه توسط کمیسیون آب و کشاورزی، بررسی   جاده تبریز-باکو، بررسی آبگیری سد شهید مدنی نیز از مصوبات این جلسه بود.

دراین جلسه محرم فرزانه به عنوان   ناطق پیش از دستورازسروده های تازه خویش درخصوص مراغه قرائت کرد که ابیاتی از آن   چنین است:
  سلام از سبلان برسهنددارم من 
  پیام از «هیق» واز« گمند»دارم من
  مراغه ، ای دل من ! باغ شهرایران است
  مراغه، سرخی آن سیب های کهلان است
  نودبودهمه مغلوب صددراین خطه 
  گذشته نیز ورق می خورد دراین خطه
  رصدکنی توشکوه، اربه خانه وبانه
  نمی رسی به بلندای این رصدخانه
  چوخواهم ازفرواز حق آب وگل گویم
  به یارغارخوداز غارهامپوئیل گویم
  به حال خویش رهاکن دمی نسیمی را

بگیردامن   پرگوهرکریمی را 

محرم   فرزانه نماینده شهرستان هریس در شورای اسلامی استان و دبیر هیئت رئیسه شورای   استان آذربایجان شرقی گفت: زمانی بیمارستان 96 تخت خوابی را در این شهرستان   احداث کردند و مدعی شدند که این بیمارستان در مقابل زلزله 12 ریشتری مقاوم است و   با این حال در زلزله 6 ریشتری ارسباران، این بیمارستان به طور کامل تخریب شد.

وی   با بیان اینکه آقای رییس جمهور، آقای وزیر و آقای استاندار از طلا بودن پشیمان   گشته ایم مرحمت فرموده ما را مس کنیدمارا به محرومیت و کمتر توسعه یافتگی   برگردانید، اعلام کرد: در زلزله ارسباران، بیشترین آمار کشته  و تخریب   مربوط به این شهرستان بود، با این حال مسوولین وقت از رسیدگی بیشتر به این شهرستان   شانه خالی کردند و گفتند این منطقه بحرانی نیست.
  وی متذکر شد: با وقوع زلزله، هریس چهره ای مخروبه به خود گرفته است و باید این   شهرستان بیش از پیش مورد توجه مسوولان استانی قرار بگیرد.

عضوشورای شهرستان هریس گفت: اطلاعات   باید به روز وصحیح باشد همانطور که ما هریسی ها حق نداریم مسجداسنق مهربان را   جزوآثار خود قلمدادکنیم مهربانی ها هم حق ندارند بقعه شیخ اسحاق، اوکوزداغی   وقلعه حووض لی مارا جزوآثار خود به حساب بیاورند.

فرزانه   با بیان اینکه علیرغم پتانسیل های گردشگری و قدمت تاریخی هریس این شهرمظلوم واقع   شده است اظهارکرد: تمام آثار باستانی شهرستان هریس دردفترچه های گردشگری استانی   به نام شهرستان ورزقان به ثبت رسیده است واین بی عدالتی است.  

وی همچنین به اختصاص اعتباراتی از سوی مسوولان به کشاورزان   این شهرستان جهت رونق کشاورزی از طریق آبیاری قطره ای تاکید کرد.تاريخ : سه شنبه دهم تیر 1393 | 17:41 | نویسنده : moharramfarzaneh |

نشست کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای استان با مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی برگزارشد . عضوشورای شهرهریس نیز در این نشست ضمن تاکید برحمایت از اهالی مطبوعات در شهرهای کوچک، از دکتر صفی پورتقاضا کرد: روسای ادارات ارشاد ازمیان فرهیختگان انتخاب شود.

 

محرم فرزانه افزود: درهفته کتاب باید به نحوشایسته ای ازصاحبان قلم ومولفان استانی تجلیل شود. وی بااشاره به حمایت همه جانبه از کارهای فرهنگی استانی افزود: خرید کتاب های چاپ شده نویسندگان عزیزمان که بومی هستند یک نوع سرمایه گزاری ماندگاراست. عضو شورای اسلامی استان به دافعه های فرهنگی اشاره کرده وتاکید نمود: نگاه بسته به توانمندی های هم استانی هایمان باعث شده است که موسیقی ؛ تئاتروهمه چیز ما آسیب ببیند درحالی که اینها در تمام نقاط کشور عزیزمان حل شده است.

 

 وی ادامه داد: الان زمان آن است که تحقیقات گسترده ای درخصوص ظرفیت های استان صورت پذیرد مثلا" فرهیختگان ما تحقیق کنند که چطورآباواجداداستادشهریار از اصفهان به هریس آمدند و چگونه از روستای خشگناب به قییش قورشاق رفتند ودرآنجا مساکنی بنانهادند واسم روستا راهم نام خشگناب هریس ساختند. نسل امروز باید از این مسائل سردرآورد جذابیت کارهاهم درهمین مقوله هاست.

منبع: سایت شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی

وhttp://www.mehrnews.com 

  

 


برچسب‌ها: محرم فرزانه, عضوشورای هریس, عضوشورای استان

تاريخ : دوشنبه دوم تیر 1393 | 12:37 | نویسنده : moharramfarzaneh |

فروردین ۱۳۷۹ شهر مقدس قم

منزل آیت الله دکتر عقیقی بخشایشیتاريخ : شنبه سی و یکم خرداد 1393 | 11:26 | نویسنده : moharramfarzaneh |

بانمایندگان مجلس

دریک سالگی انتخابات 24خرداد

قبل از هرچیز؛ از ملت بزرگوارایران که درسال حماسه سیاسی، حماسه ای قابل تحسین آفریدندودر24خرداددرپای صندوق های رای اراده ملی خویش رانشان دادند خصوصا" از مردم لایق وقدرشناس زادگاهم هریس که عالمانه به من رای دادند سپاسگزارم.

مخاطبان گرامی ونمایندگان ارجمند!

مردم حق بزرگی برگردن ماوشمادارند. اگررای مردم نبودمابه اینجانمی رسیدیم . ولی نعمتان ؛ ازیک سوبه شمااعتمادکرده اند وازسویی دیگر به ما.

هم شماگیرنده رای رای دهندگان هستید وهم ما. بااین حساب هم شماوهم ما وکلای مردم هستیم. ولی مشکلات بسیاری درسرراه شوراهای فرادست ( بخش، شهرستان، استان وعالی استانها) قراردارد. مهمترین واساسی ترین آنهاعدم اختصاص بودجه ودرنظرنگرفتن ردیف اعتباری مخصوص برای آنهاست. گاه این معضل شوراهای فرادست رادرادوار گذشته به مرز انحلال کشانده است. اینان زبان جامعه اند اینان دست هایی هستند که نباید بسته بمانند . این دست ها باید بازویاریگرتان باشند .

ازاین رو تقاضامندیم:

1)  حق رای روسای شورای اسلامی استان هاوشهرستان ها درشورای برنامه ریزی وتوسعه استان ها وکمیته برنامه ریزی شهرستان ها دردستور کارصحن علنی مجلس شورای اسلامی قرارگیردومصوب گردد.

2)  به استنادماده 22قانون شوراهامصوب سال 61؛ طرح الحاق یک تبصره به ماده 39قانون مالیات برارزش افزوده مدّ نظرقرارگرفته وازمنابع واریزی به حساب تمرکز وجوه وزرات کشور موضوع تبصره 2ماده 39قانون مالیات برارزش افزوده برای تجهیزات وتدارک امکانات اجرایی شوراهای فرادست به نسبت جمعیت هراستان اختصاص یابد.

پنج ماه دیگر اعضای شوراهای فرادست  نتیجه این خواسته خودرابه اطلاع عموم خواهند رساندتاهمه بدانند که نمایندگان مجلس  چقدردروکالت خویش صداقت دارند.


برچسب‌ها: شوراهای فرادست, شورای شهرستان, شورای استان, مالیات برارزش افزوده

تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم خرداد 1393 | 13:49 | نویسنده : moharramfarzaneh |
مسکن مهر هریس در قاب تصاویر
خانه‌هایی ترک خورده با پنجره‌هایی از جنس پتو

طرح جدیدی که چند سال است توجه دولتمردان و مردم را به خود جلب کرده و عاملی برای پرورش رویای خانه دار شدن مردم در ذهنشان شده است؛ طرحی با نام مسکن مهر است.

خبرگزاری فارس: خانه‌هایی ترک خورده با پنجره‌هایی از جنس پتوادامه مطلب
تاريخ : شنبه هفدهم خرداد 1393 | 14:18 | نویسنده : moharramfarzaneh |