در ابتدای این جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید، حسنعلی قهرمان فرد رئیس شورای اسلامی شهر اهر ضمن عرض خیر مقدم از حضور میمهمانان و حاضرین در این جلسه تشکر کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر اهر با اشاره به اینکه شهرستانهای اهر، هریس و هوراند دارای شوراهای جوان، کارآمد و توانمند هستند اظهار داشت: تقاضا دارم ماهانه حداقل یک جلسه در خصوص مشکلات محلی و مناطق بحث گردد تا با کمک یکدیگر و دست در دست هم بتوانیم مشکلات را حل و فصل کنیم.

 وی ضمن انتقاد از اینکه بزرگراه بین المللی تبریز - باکو در حد یک حرف باقی مانده افزود: متاسفانه به دلیل عدم توجه بعضی از مسئولان پروژه بزرگراه بین المللی تبریز – باکو فعلا راکد بوده و فقط در حد یک حرف باقی مانده، که اگر این محور احداث گردد مطمئنا از لحاظ اقتصادی، گردشگری، ایجاد اشتغال و سایر موارد با عث پیشرفت منطقه خواهد شد.

 قهرمان فرد همچنین شناسائی توانائیها و ظرفیتها، شغلهای درون شهری مانند صنایع دستی و حمایت از آنها، جاده مشترک اهر – هریس و هوراند، ارتباط اقتصادی و فرهنگی، وحدت شوارهای سه شهرستان و ... پرداخت و هر یک از آنها را گامی در جهت توسعه و پیشرفت این سه شهرستان در تعامل با یکدیگر دانست.

حامد همتی عضو شورای اسلامی شهر اهر و نماینده شهرستان اهر در شورای عالی آذربایجان شرقی نیز ضمن تشکر از حضور شوراهای شهرستانهای اهر، هریس و هوراند با اشاره به تصویب تک فوریتی طرح «سلب اختیار از عزل و نصب شهرداران» و تعریض آن به هیات حل اختلاف متشکل از نماینده شهرستان و فرماندار و ... گفت: این طرح عملاً تضعیف نهاد مردمی شوراها که برآمده از قانون اساسـی است، و باعث افزایش قدرت و نفوذ نمایندگان مجلس و دخالت های سیاسی در امورات شهری خواهد شد.

 هـمـتـی با تاکید بر اینکه شوراها در مقابل مردم مسئول هستند، تصریح کرد: اگر شوراها اختیاری نداشته باشند چگونه می توانند از حقوق مردم دفاع کنند.

 وی با اشاره به وسعت مساحت شهرستان های اهر، هریس و هوراند و کثرت جمعّیت مناطق از طرح الحاق هوراند به حوزه انتخابیه اهر و هریس که توسط کمسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، انتقاد کرد و از نمایندگان اهر، هریس، کلیبر و خدا آفرین خواست تا به خواسته اهالی منطقه در اضافه شدن یک نماینده دیگر به حوزه انتخابیه اهر، هریس و هوراند توجه کنند.

 عضو شـورای اسـلامی شهـر اهــر در ادامه به پتانسیل های مشترک این سه شهرستان از جمله گردشگری، معادن غنی از مس، طلا و ...، شهرک های صنعتی و کارخانه کمپوست اشاره کرد و از شوراهای اهر، هریس و هوراند خواست تا با شناسایی این مسائل و مشکلات مشترک به حل و فصل آنها بپردازند.

 نماینده شهرستان اهر در شورای عالی آذربایجان شرقی اتمام بزرگراه اهر – تبریز را به عنوان مسئله اساسی شهرستان های منطقه ارسباران و حلقه مفقوده توسعه اقتصادی این منطقه دانست.

محمد لطفی عضو شورای اسلامی شهر هوراند و نماینده این شورا در استان گفت: با توجه به نشست مشترک شوراهای اسلامی شهرستانهای اهر، هریس و هوراند در جهت توسعه شهرستانهای منطقه از جهت سرمایه گذاری و گردشگری بهترین پتانسیل الحاق  این شهرستانها به منطقه آزاد تجاری می باشد.

 وی اضافه کرد: جهت همجواری این شهرستانها به منطقه آزاد تجاری، خودروهای ارس پلاک باید محدودیت تردد در این شهرستانها را نداشته باشند.

 لطفی ادامه داد: همچنین مطرح نمودن موضوع انتخاب شهردار توسط هیات حل اختلاف از سوی نمایندگان به نوعی توهین به آرای مردم است.

احمد مهدی زاده رئیس شورای اسلامی شهر هوراند نیز در این جلسه از طرح الحاق هوراند به حوزه انتخابیه اهر و هریس که توسط کمسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، انتقاد کرد گفت: بنده به نیابت از اهالی منطقه و شهر هوراند به دلیل نگاه بخشی به شهرستان هوراند در وضعیت موجود و در شرایط فعلی اصلا قصد الحاق به حوزه انتخابیه شهرستانهای اهر و هریس را نداریم.  

درادامه جلسه محرم فرزانه عضوشورای اسلامی شهرهریس و نماینده شورای شهرستان هریس در شورای استان آذربایجان شرقی به آسیب های تصمیم اخیر کمیسیون شوراهای مجلس اشاره کردوبا انتقاد از از طرح الحاق هوراند به حوزه انتخابیه اهر و هریس که توسط کمسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، گفت: این یک طرح غیرکارشناسی  وغیرمنطقی است  با این تصمیم نه تنها شهرهریس بلکه شهرستانهای اهر و هوراند نیز از این تصمیم آسیب خواهند دید چون یک حوزه انتخابیه با بیش از 300 هزار نفرجمعیت، با 7100 کیلومتر مربع مساحت، 515 روستا و وسعت جغرافیایی از ارس تا تبریزازعهده یک نفرنماینده خارج است و قطعا" بر مسائل و مشکلات هر سه شهرستان افزوده خواهد شد.

 نماینده شورای شهرستان هریس در شورای استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه داشتن یک نماینده مستقل حق مسلم مردم شهرستان هریس است گفت: در عین حالی که مردم شهرستان هریس و شهرهای تابعه از این حق خود عدول میکنند برخی از مسئولین الحاق این حوزه انتخابیه به تبریز را نیز بر نمی تابند.

 فرزانه ضمن اعلام خطر در خصوص موضع تحریک آمیز برخی از مسئولان گفت: پاسخگویی در مقابل مردم جزو وظایف مسئولان اجرایی است و کسانی که حرمت حتی خانواده شهداء را نگاه نمی دارند و باعث جریحه دار شدن احساسات ایثارگران می شوند باید واقف به این مسئله باشند و از ایجاد تنش خودداری نمایند.

 وی همچنین خواستار برگزاری جلسه ای فوری با استاندار آذربایجان شرقی در این خصوص با حضور شوارهای اسلامی شهرستانهای اهر، هریس و هوراند شد.

 در ادامه این جلسه شهبازی رئیس شورای شهر کلوانق هریس، جعفر ملک زاده رئیس شورای اسلامی شهرستان اهر، سیفعلی قرطاسی و امیر نشاطی عضو شورای شهر اهر و شورای اسلامی شهرستان اهر، فاطمه پاشاپور، علی نجفی، و مهدی آبیاری عضو شورای شهر اهر نظرات خود را در خصوص مسائل مورد بحث مطرح کردند.

 منبع : اهروصال

 تاريخ : یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 | 9:55 | نویسنده : moharramfarzaneh |

جلسه فوق العاده (73)

جلسه شورای اسلامی[هریس] دردفترشوراراس ساعت هیجده ونیم مورخ 21/7/93به صورت فوق العاده تشکیل وپیرامون تصمیم اخیر کمیسیون شوراها وامور داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص تفکیک حوزه انتخابیه والحاق شهرستان هوراندبه این حوزه ونارضایتی هایی که دربین مردم ایجادگردیده صحبت گردید. درابتداآقای هریس نژاددرخصوص موضوع تفکیک حوزه انتخابیه توضیحاتی ارائه نمودندوگفتند: متاسفانه مردم ازاین جریان بسیارمتاثرومتاسف هستندوشهرستان درالتهاب خاصی به سرمی بردوبرتمامی اعضای شورافشارمی آورندتاجلوی تصویب این مصوبه کمیسیون درصحن علنی مجلس گرفته شود ایشان اززحمات  فرماندارتشکرکردندوازحساسیت برخی نمایندگان استان وهمچنین ناراحتی آیت الله هاشمزاده هریس خبر دادند درادامه جلسه آسیب های تصمیم اخیرکمیسیون شوراهای  مجلس موردبررسی قرارگرفت وهمه اعضابه اتفاق برغیرکارشناسی بودن وغیرمنطقی بودن اذعان نمودندوبیان کردندکه بااین تصمیم نه تنها شهرهریس بلکه شهرستانهای اهروهوراندنیزازاین تصمیم آسیب خواهنددیدچون یک حوزه انتخابیه بابیش از 300هزارنفرجمعیت ووسعت جغرافیایی زیادازارس تاتبریزازعهده یک نفرنماینده خارج است وقطعا" برمسائل ومشکلات هرسه شهرستان افزوده خواهدشدواین مسئله تبعات امنیتی ، سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و...خواهدداشت کمااینکه این نارضایتی درچندروزاخیردربین مردم شهرستان هریس دیده می شود ومردم اقدام به تهیه طومارهای اعتراضی به مقامات مسئول نموده واز فرماندارمحترم درخواست تجمع اعتراضی کرده اندوبرخی از شهروندان دوروز گذشته درجلودفترشوراتجمع نموده وخواستارعکس العمل مناسب اعضای شوراشدند. اعضای شوراضمن تاکید برحل مسئله ازراههای قانونی ومنطقی وکنترل احساسات مردم براین نکته اصرار نمودندکه شرط خروج ازاین بحران وبرگشت وضعیت به حالت طبیعی تصحیح مصوبه کمیسیون شوراهای مجلس والحاق شهرستان هریس به حوزه انتخابیه تیریزخواهدبود.

همچنین مقررگردید شورانسبت به تهیه نامه اعتراضی باهماهنگی شوراهای اسلامی کل شهرستان به مقامات جمهوری اسلامی اقدام نموده تاجلوی تبعات احساسی وخارج از کنترل مردم که به شدت از این موضوع ناراحت هستندبه شکل منطقی گرفته شود .

 


برچسب‌ها: جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهرهریس, حوزه انتخابیه, اهر, هریس

تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 7:31 | نویسنده : moharramfarzaneh |

غارسهولان ؛ آیینه ی تاریخ وطبیعت                 گزارش از: محرم فرزانه

ازمسیر ارومیه، یاازمسیرسردشت ویاازطریق میاندوآب وقتی به شهرستان مهاباد می رسی مهاباد، وجودتوراازسرور ولذت بی مرزی انباشته می کند وجذبه ی سکرآوراین دیارکهن، جان رافرامی گیرد. من ازمسیر ارومیه- مهاباد که137کیلومترطول دارد خودرابه این بهشت موعود می رسانم شما نیزازاین راه به- همراه ما- تن به طبیعت فرح بخش مهاباد بسپارید.

دراستان آذربایجان غربی واقع درشمال غربی کشورمان ، کم ترین روزهای یخبندان ، به شهرموردبحث اختصاص دارد." بین 45درجه و43دقیقه طول شرقی و36درجه و58دقیقه تا36درجه و32دقیقه عرض شمالی واقع شده است وارتفاع آن ازسطح دریا1383متراست.تحقیقات مورخین وآثارکشف شده توسط باستان شناسان حاکی ازآن است که منطقه شهرستان مهابادحداقل ازسده های اول هزاره اول پیش ازمیلاد مسیح یکی ازمناطق مسکونی ایران باستان بوده است. یکی ازاین آثارکتیبه هایی به خط میخی منسوب به (مینوآ) می باشدکه بین سالهای 812تا788قبل ازمیلادقدمت داشته است کتیبه مذکور تاسال 1890موجودبوده است. آثاردیگری مانند پله کانهای سنگی وراهروهای زیرزمینی مشهوربه "برده کنته" کشف گردیده که برنفوذ وهجوم قوم دیگری به نام وانی ها به منطقه دلالت دارد. ازدوره مادها نیزآثاری ازجمله یک گوربه نام فقرقا(فرهادگاه) {= فقره قایا، فروتشگاه درروستای اگری قاش} به جامانده است."[1]

درجنوب غربی مهاباد دردره ی "خری انجیران"( دره ای که انجیردرآن روییده ) کتیبه ای  موجود است که نشان ازدوران اورارتوها دارد.

نام گذاری

جغرافی نویسان برای نامگذاری شهرمهاباد به نکات فراوان ومتفاوتی اشاره کرده اند:" ازجمله آنها(مادآباد)است یعنی که ماد آنجاراآبادکرده است . و(مه آباد) نیز گفته شده است که این وجه تسمیه متناسب بامحلی است که فضای آن مه آلود باشدوبنابر قولی مه آباد جایی است که بزرگان وسرداران آنجاراآباد کرده باشند ونام این شهر قبل از سال یکهزار وسیصدوچهارده شمسی ساوجبلاغ (چشمه سرد) به زبان ترکی بوده است که دولتیان آنرابه (مهاباد) تغییردادند."[2]

دربرهان قاطع آمده است: مه آباد: بابای به الف کشیده وبه دال ابجدزده ، نام اولین پیغمبری است که به عجم مبعوث شد وکتابی آورده که آنرا دساتیر خوانند."[3]

به نظر می رسد وجه تسمیه ای که ریشه ی ترکی داشته باشد به حقیقت نزدیک تر است. درسطور پیشین به نام قبلی مهاباد(به کردی :مه هاباد)یعنی ساوجبلاغ(= ساوجبلاغ مکری) اشاره شد. ساوجبلاغ درلهجه ی مهابادی "سابلاغ" خوانده می شود. سابلاغ نیز مخففی است ازدوواژه ی "سویوق"و"بولاغ" یعنی چشمه ی سرد. این واژه به انحای مختلف موردتفحص صاحبنظران متقدم ومتاخر قرارگرفته است .البته نباید ناگفته گذاشت که درسه فرسخی این محل ، روستایی به نام دریاز(=دریاس) وجود داردکه " بطلمیوس آن راداروشاه، وراولینوس به نام دارایاس نامیده است که ازقرارمعلوم شهر دارایاس آنجابوده است."[4]

اهمیت غارها

"غارها گذشته ازارزش مادی، علمی وطبیعی ،ازلحاظ فرهنگی نیزدرخور توجه اند. درطول تاریخ زندگی بشر،این حفره های دورازشهرودیار ، مکان هایی بوده است برای "درخود نگریستن"، "اندیشه" و" تفکر"وگذشته ازارزشی که درزندگی بشر نخستین داشته است ، همواره پایگاهی بوده برای اندیشمندان ، آنهایی که درهیاهوی زندگی پردغدغه شهری مجالی برای عبادت واندیشه نمی یافتند. به این  ترتیب، غارهمواره نشانگر زمین شناسی وتنها بیانگر زیبای طبعیت محسوب نمی شود؛ گرچه اغلب پس از شنیدن نام غار،  تصور طبیعت زیبا وجنبه های طبیعی آن متجلی می گردد. دراین میان نکته جالب توجه ،قدمت تاریخی غارها ازدیدگاه باستان شناسی است واینکه آیا دراین اماکن ، ساخت وساز توسط بشر صورت گرفته یانه؟[5]

غارسهولان (سه هولان)

سهول (سه هول) درزبان کردی معنای "یخ" می دهد وسهول جایی است که سرد می باشد. این برداشتی است که هموطنان کردمادروجه تسمیه ی غار اظهار می دارند امابه نظر نگارنده اصل این عبارت ریشه درزبان ترکی دارد. یعنی نام اولیه به احتمال قوی سه + آلان بوده است یعنی جایی مرتفع بازمستان های برفگیر که هوای سردرامی گیرد به اعتبار اینکه این مکان باتوجه به احاطه ی خودبه قله ها ومناطق اطراف همیشه بیشترازآنها سردبوده است.

غار سهولان که یکی ازغارهای آبی- خشکی شناخته شده است وبعدازغارعلی صدرهمدان دررتبه ی دوم قراردارددر43کیلومتری جاده ی مهاباد- بوکان قراردارد وازغار تا بوکان ازطریق جاده ی برهان بیست کیلومترفاصله است.

این نکته نیز گفتنی است که" کونه کوتر" نام دیگری است که به غارسهولان داده می شود کونه کوتردرمعنی سوراخ کبوتراست  کبوتران وخفاشهای زیادی دردرون غار به سرمی برند واین علت کونه کوترخواندن قطعا می تواندباشد.

شناسایی غار

درجزوه ی راهنمای غارکه دراختیارغارنوردان وعلاقمندان به طبیعت وتاریخ قرارمی گیرد می خوانیم:"ازنظر آغازپیدایش به دوره دوم زمین شناسی (کرتاسه ) برمی گردد . اما درهیچ یک ازکتب معتبر فارسی ، کردی وترکی نامی ازآن برده نشده تنها ژاک دمورگان جهانگرد مشهور فرانسوی بین سالهای 1896-1892که درایران مشغول نوشتن کتاب جغرافیای غرب ایران بوده غاررا دیده وباکمک ساکنین روستابوسیله کلک ازراه آبی وارد غارگشته وازراه خشکی بیرون آمده . گروکی ای که ژاک دمورگان ازغار کشیده 60%باواقعیت کنونی همخوانی دارد. سپس درسال 1350ه.ش یک هییت غارنورد ازدانشگاه آکسفورد باتجهیزات کاملی ازغار دیدن کرده ودرباره ی آن نوشتند که غارسهولان یکی ازعجیب ترین غارهای آبی جهان به شمارمی آید."

انواع استالاگتیت ها،استالا گمیت ها ونگاره های شگفت طبیعی همانند: خوشه ی انگور، پای فیل، توت فرنگی ، قارچ، مارماهی ، لاک پشت ، قین آنادیلی(زبان مادرشوهر)، عروس دریایی ، کله شیر،سردلفین،  واختاپوس یاهشت پاازجاذبه های بی نظیروچشمگیر غارسهولان است.حوضچه های گوناگون ودالان هایی که آب زلال رادرخودجای داده اند، تنوع ممتازآب وهوایی ، شرایط فرح بخش طبیعی واقلیمی درحوضه ی منطقه، وجوددره سهولان که ازکف آب غار1700مترعمق داردودرختانی به نام ته دونه(به فارسی)، تاوک(به کردی) وداغ داغان(به ترکی ). وجودآثاری ازقلعه ای باستانی درسطح بیرونی غار وارتباط این دژ باقلعه ی "چه کچ"(چکش به فارسی) وقلعه ی "صارم" درشرق مهاباد، جایگاه ویژه ای به این پدیده ی طبیعی شگفت انگیز می دهد که دراین فرصت تنها نگاهی گذرابه آن داشتیم.

تالاراصلی غار سهولان 22مترعمق و50مترازسطح آب ارتفاع دارد. فعلا250مترمسیرآبی و250مترخشکی غارموردبهره برداری قرارگرفته است که مساحت کل این شاهکار طبیعت تادوهکتارتخمین زده می شود. مدخل ورودی ، پله بندی شده است ودهانه ی فرعی (خروجی) که درنزداهالی به "کونه مالان" شهرت یافته است با170پله ی سنگی پیچ درپیچ وباارتفاع 50مترازسطح آبی غاربه محوطه ی اصلی وبازگشوده می شود.کونه مالان مرکب ازدوواژه ی کون ومالان یعنی راه یاسوراخی که مردم ازطریق آن درمحوطه ای سکنی گزیده وامن باشند. هرگاه ازچنین تعبیری سخن به میان می آید بلافاصله صحت گفته های مردم بومی منطقه به ذهن نقش می بندد که درروزگاران گذشته روستاییان سهولان وآبادیهای دیگرازجمله عیسی کندی درشرایط اضطراری جهت حفظ جان، مال وناموس خویش ازتعرض دشمن به اینجا پناهنده می شده اند. بازهم درجزوه ی راهنمای غاردراین خصوص آمده است:: درنقطه اتصال قسمت آبی به بخش خشکی شیب تندی وجودداردکه درانتهای این شیب تونل باریکی به عمق 20 الی 30مترکنده اند به عقیده کارشناسان روزگاری راهی مخفی بین قلعه بالای کوه وداخل غاروجودداشته واین راه براثرتکانهایی که زمین داشته مسدود گردیده است. ساکنین داخل غارخواسته اند باایجاداین تونل دوباره این راه راباز کنندولی به علت کمبوداکسیژن ونداشتن وسایل کافی موفق به این کارنشده اند."

غارسهولان توسط شرکت تعاونی گردشگری غارسهولان وشهرداری مهاباد مشترکا اداره می شود ومدیریت فعلی آن برعهده ی آقای محی الدین خالدی می باشد که فردی کوشاومطلع است.13/8/1385

 [1] -  www.mahabad-city

[2] - تاریخ فرهنگ وادب مکریان ، ابراهیم افخمی ، چاپ اول1373ص5

[3] - برهان قاطع ، جلدچهارم، موسسه ی انتشارات امیرکبیرتهران ، 1362،ص2059

[4] - تاریخ فرهنگ وادب مکریان ، پیشین ص106

[5] - ضمیمه ی اطلاعات ، سه شنبه 15شهریور 1379شماره 22002ص6


برچسب‌ها: غارسهولان, وجه تسمیه, محرم فرزانه

تاريخ : چهارشنبه نهم مهر 1393 | 12:54 | نویسنده : moharramfarzaneh |

خوش نشینی مسئولان

شاید به دفعات شماهم تجربه کرده اید که مسئول یا مسئولانی – دانسته یانادانسته- ازمسیراصلی ؛ زاویه پیداکرده اند ودرمقابل تذکرشما، به بدترین شکل ممکن به مقابله باشماپرداخته اند . این نوع روحیه ونگاه باعث شده است تا عملکردهای سلیقه ای نهادینه شود . خوش نشینی، جنبه عرفی به خودبگیرد وروزگارگذرانی  امری عادی ومعمولی گردد. بنده تادلتان بخواهد شاهد این رویکردها بوده ام وصدالبته بدون آنکه نیازبه پیشگویی باشد می دانید که لطمات بسیاری رابه جان خریده ام . بگذارید برای نمونه ؛ موردی رایادآورشوم:

بیمارستان 96تختخوابی هریس درحال احداث بود. درآن ایام آماروارقام ریالی راهم دراختیار داشتم . حساسیتم به آماروارقام کمترازحساس شدن به نحوه وکیفیت کاربود. معترض بودم که سهل انگارهایی صورت می پذیردکیفیت مدّنظرنیست و...

تحقیروتکفیرشدم ، اتهام های بسیاری متوجهم گشت. گفته شدکه این بنا ، در مقابل زلزله 10ریشتری مقاوم است...

زلزله سال 91نشان داد که چه کسانی باآبروی افرادبازی کرده اندوچه کسی برای بیت المال ومنافع عمومی دغدغه داشته است!!!

 


برچسب‌ها: محرم فرزانه, بیمارستان 96تختخوابی هریس

تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 | 9:48 | نویسنده : moharramfarzaneh |
کد مطلب: 42507
تاریخ انتشار : ۱۰:۵۷:۲۰ // ۲۲-۰۶-۱۳۹۳
رئیس مجمع سهام عدالت هریس تصریح کرد:
محرم فرزانه رئیس مجمع سهام عدالت شهرستان هریس گفت: تکلیف ثبت نام فرزندان تازه متولدشده مشخص نیست .

به گزارش تبریز بیدار ، محرم فرزانه رئیس مجمع سهام عدالت شهرستان هریس گفت: تکلیف ثبت نام فرزندان تازه متولدشده مشخص نیست .

 
وی ادامه داد: سهامداران به خریدوفروش وانتقال و واگذاری نیاز دارند ولی درآزاد سازی تمام یابخشی از سهام دستشان بسته است .
 
فرزانه با نام بردن از مدیر کل تعاونی استان ، مدیرکل اموراقتصادی ودارایی وسازمان خصوصی سازی اعلام کرد: ازاین بزرگواران تقاضامندم به انتظار چندین ساله ثبت نام کنندگان سهام عدالت پایان دهند وبا تخصیص واعطای سودبه دارندگان سهام عدالت موجبات رضایت خداوخلق خدارافراهم آورند.
 
رئیس مجمع سهام عدالت هریس درآخر تاکید کرد: فعالیت به روال قبلی؛ آینده سهام عدالت را درابهام فرو برده است برای خروج از این تهدید باید یا نحوه وشکل مدیریت تغییر یابد ویا شرکت های تعاونی به صندوق سهام عدالت ویا کارگزاری بورس درشهرستان ها تبدیل شوند.
منبع:http://tabrizebidar.ir

برچسب‌ها: محرم فرزانه, سهام عدالت, مجمع سهام عدالت هریس, رئیس مجمع سهام عدالت

تاريخ : شنبه بیست و دوم شهریور 1393 | 11:2 | نویسنده : moharramfarzaneh |

دراوج مظلومیت قرارداریم!

شما یاما؟!!!

سخنی بانماینده شهرهای اهروهریس درمجلس شورای اسلامی

درشماره بیست ویکم نیمه اول شهریور93؛ درصفحه 8دوهفته نامه «مهدتمدن» گفتگویی باآقای عباس فلاح به چاپ رسیده است که به نظر اینجانب از حیث دقت درانتخاب کلمات وعبارات توسط نماینده محترم شهرستان های اهروهریس درمجلس شورای اسلامی حایز اهمیت است. نامبرده دراین مصاحبه برخلاف رویه های محاوره ای قبلی معمولش ؛ احتیاط درادای کلمات رالحاظ کرده است. بااین حال فرافکنی اودرپاسخ به سوالات ،مشهودبوده وطفره روی از مسئولیت داستان دنباله دار ایشان است.

درجمع بندی مطالب آقای فلاح می توان به یک جمله بسنده کرد وآن هم این است که : آقای فلاح ! مردم دراوج مظلومیت قراردارند نه شماوما.

«من وقتی دربررسی ها وبازرسی ها می بینم که مسئولی به وظیفه اش درست عمل نمی کندچون دربعدنظارتی نسبت به مردم تعهددارم از مسئولین بالادست اینهامی خواهم که نسبت به تغییرات لازم اقدام کنند این وظیفه یک نماینده است.»

این جملات تنهابخشی از سخنان اخیرجنابعالی دردوهفته نامه مهدتمدن است.

اینجانب به عنوان نماینده شورای اسلامی شهرستان هریس درشورای اسلامی استان اعلام می دارم که این مطلب شما خلاف واقع است ما کوتاهی شمادرانجام «وظیفه» ای که برعهده دارید را شاهد بوده ایم .

مستحضرید که جنابعالی نماینده شهرستان های اهروهریس درپایتخت کشورمان یعنی تهران هستیدواینجانب نماینده شهرستان (هریس ) درمرکز استان یعنی تبریزهستم . تاکنون گام مثبت شمارادراین مقوله من مشاهده نکرده ام .قول های داده شده شما به یادندرام حتی دریک مورد جامه عمل به خود بپوشد.بیایید نادرست بودن این گفته را برای من ودیگران روشن بفرمایید.

 جنابعالی در28/05/9۲درنشست مشترک بااعضای محترم شوراها اطمینان داد ه اید درجلسات شورا همواره حضور داشته باشید از آن تاریخ تابه امروز حداقل به کدامیک از دعوت های رسمی ما پاسخ مثبت داده اید؟ ترتیب دیدار با کدامیک از وزرا رابا شوراها وشهرداران فراهم آورده اید؟ باوجودشما چراشهرداری ها نتوانسته اند اجرائی شدن تعهدات دولت درتامین مطالبات ناشی از صدور پروانه های صادره ساختمانی رایگان زلزله سال 91رادریافت دارند؟ منظور جنابعالی از انتخاب شهردارباهماهنگی شما چه بوده است؟

امیدوارم باپاسخ خویش ، باب روشن شدن حقایق برای عموم رادرمراحل بعدی فراهم آورند. حرف های ناگفته بسیار؛ درآن موقعیت قابل طرح خواهد بود واین امکان رافراهم خواهد آورد تادرفرصت باقیمانده از مظلومیت منطقه وساکنین آن بکاهیم.

 


برچسب‌ها: عباس فلاح, شورای اسلامی هریس, نماینده مجلس, هریس, محرم فرزانه

تاريخ : چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 | 13:4 | نویسنده : moharramfarzaneh |

دراولین جلسه سال دوم فعالیت شورای اسلامی دورچهارم؛انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرهریس برگزارگردید.

ساعتی پیش این جلسه به صورت غیر علنی و بدون حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

جلسه فوق با دستور کار انتخاب هیئت رئیسه جدید برگزار شده  بود و در نهایت اعضای شورای شهر هریس با رای گیری مخفی رئیس، نائب رئیس، خزانه‌ دار و منشی های  این شورا را انتخاب کردند.

بر اساس آرای اخذ شده، آقای زین الدین هریس نژادبا سه رای  به سمت رئیس شواری شهر، آقای نعمت وقاری باچهاررای به سمت نائب رئیس، آقای محرم فرزانه باچهاررای به سمت خزانه‌ دار، آقای جعفرصادق محمدزاده بادورای به سمت منشی اول و آقای دکترحسین واعظی  باپنج رای موافق به عنوان منشی دوم شوراانتخاب شدند.

 


برچسب‌ها: انتخابات شورای هریس, دور چهارم

تاريخ : دوشنبه هفدهم شهریور 1393 | 22:46 | نویسنده : moharramfarzaneh |